استاندارد تعیین میزان نفوذ هوا یکی از مهمترین استانداردهای درب و پنجره هاي upvc ميباشد ....

منتشر شده در مطالب آموزشی

پروژه نوسازی موسسه آموزش عالی حكمت، مشهد بلوار حجاب - یراق GSA

منتشر شده در خراسان رضوی

پروژه بازسازى  هتل برج سفید پاسداران -دفترمركزى تهران -یراق جی اس ای

منتشر شده در تهران

پنج شنبه, 18 خرداد 1396 23:03

تست وایکات

یکی از مهمترین استانداردهای مورد استفاده در صنعت upvc آزمون تست وايکات میباشد که طبق استاندارد با چهار روش به تعیین دمای نرمی وايکات مواد گرمانرم میپردازند:

منتشر شده در مطالب آموزشی

پنج شنبه, 18 خرداد 1396 22:54

پروژه فکور، نیشابور

پروژه فکور- نیشابور - نمايندگى نجدی

منتشر شده در خراسان رضوی

پنج شنبه, 18 خرداد 1396 22:52

پروژه شفیعی ، نیشابور

پروژه شفیعی، نیشابور، باهنر 2- نمايندگى نجدی

منتشر شده در خراسان رضوی

پنج شنبه, 18 خرداد 1396 22:52

پروژه صفایی، نیشابور

پروژه  صفایی، نیشابور - اجرا نمایندگی نجدی

منتشر شده در خراسان رضوی

جمعه, 28 اسفند 774 17:02

پروژه مهندسی آب و خاک، مشهد

پروژه مهندسی آب و خاک، مشهد  فرامرز عباسی 25 - يراق gsa

منتشر شده در خراسان رضوی

پنج شنبه, 18 خرداد 1396 22:34

پروژه 500 واحدی جوانان طرقبه، مشهد

پروژه 500 واحدی جوانان طرقبه، مشهد -یراق gsa

منتشر شده در خراسان رضوی

پنج شنبه, 18 خرداد 1396 05:43

پروژه مهندس امینی سبزوار

پروژه مهندس امینی سبزوار - یراق مصرفی Gsa -اجرا توسط دفتر مركزى سبزوار

منتشر شده در خراسان رضوی

صفحه5 از7